Stránky v češtině * La pàgina web (en Català) * The page in English * An leathanach i nGaeilge

Producing Open Online Learning Systems 3

Methods logo

Projekt Pools-3 najdete na sociálních sítích, zanechte prosím vaše návrhy, tipy a ohlasy na:
Facebook Facebook, Twitter Twitter, našem blogu Blog

Zaregistrujte se zde pokud chcete pravidelně dostávat newsletter s novinkami týkající se projektu.

Úvod Pools-3

Projekt Pools-3 (Producing Open Online Learning Systems -3) byl schválen k financování EU v období 2013-2015. Koordinátorem projektu je Sabhal Mòr Ostaig (SMO), partnerské organizace jsou z Belgie, Katalánska, České republiky, Dánska, Severního Irska a Skotska. EfVET byl vybrán pro šíření projektu s dosahem k tisícům odborných škol v celé Evropě.

Pools-3 je projekt přenosu inovací (Transfer of Innovation - TOI), který staví na výsledcích předchozích projektů Pools a Pools-2, kterých cílem bylo vyvinout materiály pro výuku cizích jazyků a metodické kurzy pro učitele. Pools-3 převede hlavní výstupy těchto projektů do tří nových jazyků: katalánského, českého a irského.

Cílovou skupinou projektu POOLS-3 jsou učitelé méně používaných a vyučovaných jazyků (Less Widely Used and Taught Languages - LWUTL) na odborných školách. Vzhledem k omezenému rozsahu dostupných ICT zdrojů pro výuku těchto jazyků, jsou učitelé často nuceni vyvíjet vlastní materiály svépomocně, pokud chtějí ve výuce využít přednosti e-learningu.

Výstupy projektu:

1. Soubor online Copyleft symbolcopyleft materiálů, které budou použity v průběhu vzdělávacích kurzů pro učitele a ve výuce.
2. Výukové moduly pro vývoj didaktických nástrojů a metodik založených na využití informačních a komunikačních technologií.
3. DVD s návodem k vytváření a příklady multimediálního výukového materiálu.
4. Učebnice (on-line) s popisem materiálu a metodik e-learningu.

Návrat do hlavního menu

 

Návody a průvodci

PhyEmoC practice

Využití nástrojů metody CALL je v případě LWUTL poměrně málo rozvinuté, a to zejména v kontextu odborného vzdělávání. Projekt Pools-3 reaguje na tento nedostatek ve třech konkrétních jazycích tím, že vytvoří soubor online materiálů, které bude možné využít ve výuce, s využitím nových nástrojů e-learningu, umožňujících využití ICT ve výuce. (“V rámci vyššího sekundárního vzdělávání, ve většině zemí, existuje značný rozdíl mezi podílem studentů, kteří studují dva nebo více jazyky ve všeobecném vzdělávání (59.4 %) a v odborném vzdělávání (39.4 %)” – Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012, Eurydice, p2.)
Konkrétně, projekt reaguje na doporučení 2 a 5 zprávy Languages for Jobs, podporou nových metod výuky jazyků k motivaci studentů udržet jazyky ve svém studijním programu (2) a rozvojem vzdělávacích modulů a metodik pro učitele a školitele v rámci odborného vzdělávání a přípravy (5).

Ve Velké Británii je projekt v ideální pozici pro řešení výzev nastíněných ve zprávách Review of Irish Medium Education z roku 2008 a Languages for the Future z roku 2012, formou podpory učitelů v oblasti vývoje a sdílení materiálů metody CALL, a v rámci přijetí účinných metod jazykového vzdělávání, konkrétně Task-based Learning a CLIL. Prokázané úspěchy projektu Pools pomůžou určit jasné ukazatele k tomu, jak lze široké nadnárodní cíle projektu Pools-3propojit s existujícími regionálními a národními problémy v oblasti jazykového vzdělávání na různých úrovních.

Průzkum Uteacher z roku 2005 poukázal na tyto potřeby českého školství: "Většina učitelů, kteří ve výuce používají počítače, nebyla schopna změny postoje k výuce a využití počítače jako efektivního vzdělávacího nástroje…. Prvotní vzdělávání učitelů poskytuje znalosti o stávajících ICT nástrojích, SW a aplikacích, neposkytuje však informace o nových metodách a moderních, počítačem podporovaných metodách výuky."

Statistiky sčítaní lidu zdůrazňují naléhavou potřebu lidí, mluvících Katalánsky, přistěhovalců do regionu z jiných částí Španělska, nebo jiných zemí (31% studentů odborných škol mluví katalánsky). Sčítání lidu z roku 2011 poukazuje na nárůst počtu mluvčích, ale analýza vykonaná v roce 2012 Centre d'Estudis Catalans přidává, že školní prostředí je "velmi důležité pro vytváření nových mluvčích mimo rodinného prostředí".

Návrat do hlavního menu

Návody a průvodci Pools-3

pools-3 Úvod do učení s podporou počítače

Pools-3 učebnice je doplňkový materiál (příručka), kterou lze použít v průběhu a následně po absolvování kurzů vývoje metod a materiálů

Course Book

Stáhněte si Úvod do učení s podporou počítače ve formátu .pdf:

Stáhněte si učebnici ve formátu .ePub (určený pro elektronické čtečky knih, iPad a ostatní tablety):

Návrat do hlavního menu

pools-3 Přehled školících modulů

Pools-3 manuál obsahuje všechny kurzy, které mohou nabídnout pilotní týmy spolu s pokyny k organizaci a formě kurzů (online, offline, nebo smíšené kurzy).

Course catalogue

Stáhněte si Přehled školících modulů ve formátu .pdf:

Stáhněte si Přehled školících modulů ve formátu .ePub (určený pro elektronické čtečky knih, iPad a ostatní tablety):

Formulář pro hodnocení kurzů v:

Návrat do hlavního menu

Další materiály

Nové možnosti v Clilstore: nyní je možné vkládat cvičení vytvořené v programu Hot Potatoes nebo dokumenty MS Word přímo do Clilstore. Jak na to zjistíte v tomto návodu: Jak vkládat a propojovat soubory

(1) Kontrolní seznam pro ukázkové materiály (1. den)
(2) Vzor učebního plánu
(3) Šablona pro evaluaci hodiny 
(4) Leták (pro použítí během 2. dne)

Videozáznamy kurzů

Podívejte se na Kenta Andersena a jeho názorné představení nástrojů Clilstore, Wordlink, Multidict a Webquest:

 

Gordon Wells prezentuje vytváření audio a video materiálů:

 

Návrat do hlavního menu

Pools-3 audio a video materiály

Tři projektové týmy vytvoří video a audio materiál, který lze použít v jazykovém vzdělávání. Nahrávky se týkají různých aspektů života, kultury a vzdělávání v příslušných zemích. 


Všechny záznamy jsou přepsány a přeloženy do anglického jazyka. Jsou odstupňovány podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky pro doporučené úrovně uživatele.

Videa v katalánštině

Příklad videa v katalánštině

Návrat do hlavního menu

Videa v češtině

 
Příklad videa v češtině

Návrat do hlavního menu

Videa v irštině


Příklad videa v irštině

Návrat do hlavního menu

Další videa

Během druhého projektového meetingu byla vytvořena tři videa. Dvě z nich jsou již k dispozici v Clilstore. Všechna slova v textu jsou automaticky propojena s online slovníky. Přesvědčte se:

Návrat do hlavního menu

Pools-3 DIY video

Pools-3 DIY videa budou vytvořeny ve třech základních jazycích projektu. Obsah videa bude tvořen návodem k vývoji online výukového materiálu.

Návrat do hlavního menu

Materiály pro jazykové vzdělávání

Učte se irsky:
Lekce irštiny obsahující videa s přepisy nahrávek, které jsou propojeny se slovníky ve více než 100 jazycích. Dále obsahují interaktivní cvičení, např. úlohy s vynechanými slovy, neuspořádané věty, křížovky a další.  Přejděte na https://clilstore.eu/clilstore/?sl=ga. Zlepšete se v irštině s více než 100 lekcemi.

Učte se katalánsky:
Lekce obsahující videa s přepisy nahrávek, které jsou propojeny se slovníky ve více než 100 jazycích. Dále obsahují interaktivní cvičení, např. úlohy s vynechanými slovy, neuspořádané věty, křížovky a další.  Přejděte na https://clilstore.eu/clilstore/?sl=ca. Zlepšete se v katalánštině s lekcemi, které vytvořili účastníci kurzů v Barceloně.

Příklady webquestů v katalánštině:

Učte se česky:
Lekce obsahující videa s přepisy nahrávek, které jsou propojeny se slovníky ve více než 100 jazycích. Dále obsahují interaktivní cvičení, např. úlohy s vynechanými slovy, neuspořádané věty, křížovky a další.  Přejděte na https://clilstore.eu/clilstore/?sl=cs. Zlepšete se v češtině s lekcemi, které vytvořili účastníci kurzů v Brně.

Návrat do hlavního menu

Pools-3 propagační materiály

Project brochure

Prpoagační materiály projektu k dispozici:

Další materiály šíření projektu

Návrat do hlavního menu

Novinky Pools-3

Facebook Facebook, Twitter Twitter, and our Blog Blog

Newsletters

Červen 2015

Partneři z Katalánska vytvořili dalších 16 lekcí pro výuku katalánštiny. Přejděte na https://clilstore.eu/clilstore/ a v menu Language zvolte " Catalá (ca)". Zlepšete se v katalánštině s lekcemi, které vytvořili účastníci kurzů v Barceloně.

Návrat do hlavního menu


Květen 2015

Partneři projektu pořádají vzdělávací kurzy a vyvíjejí materiály CALL. Vyzkoušejte některé z nových webquestů vytvořených v katalánštině:

Máme za sebou skvělý meeting v Barceloně. Přečtěte si záznam z diskuse: POOLS3barcelonaminute2015

Návrat do hlavního menu


Duben 2015

V Barceloně proběhl další meeting partnerů projektu. Stáhněte si záznam ze 4 meetingu projektu.

Partneři projektu se sejdou na 4 meetingu v Barceloně. Stáhněte si program meetingu.

Návrat do hlavního menu


Březen 2015

K dispozici je newsletter s pořadovým číslem 45. Vydání dalšího newsletteru je naplánováno na červen. Vaše příspěvky a fotografie rádi zveřejníme. Stáhněte si newsletter 45

Návrat do hlavního menu


Únor 2015


Školící kurzy Pools-3 jsou nyní akreditované Ministerstvem školství, mládeže a sportu v České republice. Stáhněte si akreditaci

Návrat do hlavního menu

Leden 2015

Server multidict.net je po víkendové odstávce opět v provozu.  Snižme naše emise CO2 a doufejme, že se to v budoucnu projeví na menších výkyvech počasí v Skotsku.
Servery Multidict a Clilstore jsou kvůli nepříznivému počasí v Skotsku od 9. ledna mimo provoz. Na zprovoznění pracujeme.  Vyzkoušejte https://clilstore.eu


Návrat do hlavního menu


Prosinec 2014


Pilotní kurzy projektu nyní probíhají v partnerských zemích. K testování materiálů projektu využíváme sadu evaluačních nástrojů:

Description: https://languages.dk/methods/graphics/top-pil.gifNávrat do hlavního menu

Listopad 2014

Partnerský projekt Clil4U, připravil pět nových scénářů (všechny s materiály připravenými k použití), které propojují výuku informačních a komunikačních technologií a jazyka. Scénáře jsou určeny pro vyšší odborné školy, ale mohou být také použity ve všeobecném vzdělávání:

Návrat do hlavního menu

October 2014

Irský partner vytvořil 20 videí v irštině obsahující shrnutí, přepis textu videa a překlad do angličtiny. Podívejte se na irská videa.

Stucom, partner z Katalánska, vytvořil 20 videí, která budou použita pro účely školení a která obsahují shrnutí, přepis textu videa a překlad do angličtiny. Podívejte se na katalánská videa.

PELICAN, partner z České republiky, vytvořil 20 videí, která budou použita pro účely školení a která obsahují shrnutí, přepis textu videa a překlad do angličtiny. Podívejte se na česká videa.

Spolupracující projekty:Projekt Pools-3 doporučuje svým uživatelům sledovat web projektu VideoforALL : https://www.languages.dk/cooperations.html#VideoforALLV rámci projektu byl v poslední době vytvořen PowerPoint průvodce s tipy a doporučeními na výrobu videa pro výuku jazyků. Prezentace je ke stažení zde.

Návrat do hlavního menu

Září 2014

V Brně proběhl třetí projektový workshop. Zápis z workshopu je k nahlédnutí zde

Nové funkce Clilstore vytvořené týmem Pools-3: nyní je možné vkládat cvičení vytvořené v programu Hot Potatoes nebo dokumenty MS Word přímo do Clilstore. Jak na to zjistíte v tomto návodu: Jak vkládat a propojovat soubory

Během třetího projektového workshopu proběhly následující prezentace:

Partneři se zde také dohodli na administrativním rámci kurzu:

(1) Kontrolní seznam pro ukázkové materiály (1. den)
(2) Vzor učebního plánu
(3) Šablona pro evaluaci hodiny 
(4) Leták (pro použítí během 2. dne)

Partneři projektu se setkali v Brně a vytvořili množství online cvičení, jako například:

Naučte se irsky pomocí kolekce videí, které jsou propojeny s více než 100 jazyky a cvičeními různých typů.: https://clilstore.eu/cs/2248

Naučte se katalánsky pomocí kolekce videí, které jsou propojeny s více než 100 jazyky a cvičeními různých typůhttps://clilstore.eu/cs/2247

Naučte se česky pomocí kolekce videí, které jsou propojeny s více než 100 jazyky a cvičeními různých typů https://clilstore.eu/cs/2246

Přehled školících modulů byl aktualizován a nyní je dostupný ve formátu .pdf a .ePub (určený pro elektronické čtečky knih, iPad a ostatní tablety). Manuál je ke stažení v Catalan, češtině, English a Irish

Úvod do učení s podporou počítače byla aktualizován a nyní je dostupný ve formátu .pdf a .ePub (určený pro elektronické čtečky knih, iPad a ostatní tablety). Učebnice je ke stažení v Catalan, češtině, English a Irish

Návrat do hlavního menu

Srpen 2014

Projektové týmy se připravují na workshop, který proběhne v září v Brně: Program workshopu je k nahlédnutí zde.

Eurocall presentation
Tools, Pools-3, Methods, and Clil4U materials on display during Eurocall 2014 in Groningen

Návrat do hlavního menu

Červenec 2014

Partneři projektu dokončili aktualizaci manuálu a učebnice:

Stáhněte si Úvod do učení s podporou počítače:

Stáhněte si Přehled školících modulů:

Návrat do hlavního menu

Červen 2014

Podívejte se na dvě videa z druhého workshopu, kde Gordon Wells vysvětluje, jak vytvářet audio a video materiály a Kent Andersen názorně představuje nástroje Clilstore, Wordlink, Multidict a Webquest: https://languages.dk/pools-3/index.html#Course_materials

Návrat do hlavního menu

Duben 2014

V Barceloně proběhl druhý projektový workshop. Přečtěte si

Během druhého projektového meetingu byla vytvořena tři videa. Dvě z nich jsou již vložena na Clilstore a celý jejich scénář je automaticky propojen s online slovníky. Přesvědčte se:

Partneři projektu Pools-3 se sekali v Barceloně v rámci druhého projektového workshopu. Během workshopu proběhly následující prezentace:

Návrat do hlavního menup

Březen 2014

Newsletter č.41 projektu Pools-3 je ke stažení zde

Návrat do hlavního menu

Únor 2014

The teams are preparing the 2nd workshop, which will take place in Barcelona. RProjektové týmy se připravují na druhý projektový workshop, který proběhne v Barceloně. Program workshopu je k nahlédnutí zde

Návrat do hlavního menu

Leden 2014

Katalánští partneři projektu dokončili video návod pro učitele. Video ukazuje, jak vytvořit online materiály, ve kterých jsou všechna slova propojena se slovníky ve více než sto jazycích. Podívejete se na video zde

Návrat do hlavního menu

Prosinec 2013

Partneři projektu pracují na tvorbě video návodů, které budou vytvořeny ve třech základních jazycích projektu. Podívejte se na nová videa v:

Návrat do hlavního menu

Listopad 2013

Read the minutes from the kick-off meeting. Click here to download

Během zahajovacího workshopu se partneři dohodli na platformách, které použijí k šíření a které jsou nyní propojené se stránkami projektu:Facebook Facebook, Twitter Twitter, aBlog

Návrat do hlavního menu

Říjen 2013

Projektový tým má za sebou úspěšný zahajovací workshop, jehož výsledky jsou první audio a video nahrávky, stejně jako řada PowerPoint prezentací. Stáhněte si prezentace: https://www.languages.dk/archive.html#workshopspools3

Pools-3 DIY videa budou vytvořeny ve třech základních jazycích projektu. Obsah videa bude tvořen návodem k vývoji online výukového materiálu. Podívejte se na první soubor videa s titulky:

Týmy se připravují na kick-off workshop v Bruselu na konci října. Stáhněte si program workshopu zde..

Propagační materiál projektu je nyní k dispozici English, Catalan, česky, Irish, and Danish

Oficiální doba trvání projektu byla zahájena odesláním první várky materiálů, jež mají být upraveny do doby konání meetingu, který se uskuteční na konci měsíce.

Návrat do hlavního menu

Newsletter

Níže uvedeny newslettery pokrývají období od prvních projektů Pools, BP-BLTM až dosud. Po ukončení oficiální doby trvání projektu budou newslettery nadále zveřejňovány (jak tomu je od roku 2004).

Návrat do hlavního menu

 

Last edit: June 29, 2015

 

 

Projekt Pools-3 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah dokumentu odpovídá výlučně autor. Dokument nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Statistics

Ongoing statistics