Eksemplariske danske units

Abonner på projektets nyhedsbreve (på engelsk):

Hvert unit/enhed herunder beskriver det foreslåede niveau en bruger skal have og de 5 C'er, der anvendes i CLIL: Content (Indhold), Communication (Kommunikation), Cognition (Kognition), Competence (Kompetence) og Community (Samfund). Lær mere om CLIL og de fem C'er: https://www.languages.dk/clil4u/index.html

Jul i Danmark - traditioner og historie

Brugerens forventede sproglige niveau

A2-B1

Back to Top

Beskrivelse

En dansk familie fejrer jul. Vi følger forberedelserne til julen og møder danske traditioner og links til historie. Hjemmet er dekoreret til jul med "nisser". Familien pynter juletræet den 23. december, og vi møder også familien på julaften, som er det største julearrangement i Danmark. Efter julaften fejrer familie og venner jul med frokost på de to første juledage.

Clilstore enheden har links til sproglige opgaver (krydsord, blandede sætninger og find den rigtige særningshalvdel)

Back to Top

Indhold

Dette unit viser hvordan julen fejres i en typisk dansk familie med præsentationer af de traditioner, der har rødder, der starter fra de norrøne guder op til nutiden med julefrokoster.

Back to Top

Kommunikation

Brugerne lærer ordforråd om juletiden; f.eks. nisser, julekalender, kravlenisser og solhverv

Back to Top

Kognition

De studerende bruger forskellige kognitive færdigheder og udvikler både HOTS og LOTS. De studerende vil kunne sammenligne de sæsonbestemte traditioner fra år 1000 til nutidens traditioner, f.eks. at bringe trægrene ind for at fejre drejningen af solhjulet og for at fejre Odin (den øverste norrøne gud)

Back to Top

Kompetencer

Enheden er hovedsageligt lavet til at støtte læse og lyttekompetencer, indholdet vil give de studerende en historisk forståelse af juletraditionerne og således bringe historie og kultur med CLIL stilladsering egnet til forskellige læringssituationer.

Back to Top

Samfund

Fra begyndelsen af november begynder supermarkederne at pynte med julepynt, og allerede i den sidste uge af november tænder hver by i Danmark sit juletræ. Mange danskere forstår muligvis ikke rigtig de traditioner, der er involveret i festlighederne, så dette unit er målrettet til den danske befolkning såvel som indvandrerne. I Danmark har nogle af juletraditionerne også fundet vej til borgere fra andre religiøse samfund (især gaverne og pyntningen eks. med lysguirlander)

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8112

Statsministerens nytårstale 1. januar 2020

Brugerens forventede sproglige niveau

B1-B2

Back to Top

Beskrivelse

Der er i Danmark tradition for at statsministeren holder en nytårstale den 1. januar. Dette unit benytter statsministeren tale fra den 1/1-2020. Efter talens tekst er der indlagt en lille sproglig øvelse (en indsætningsøvelse lavet med https://learningapps.org/

Back to Top

Indhold

Video og tekst fra statsministerens nytårstale. Efter teksten er der en lille indsætningsøvelse.

Back to Top

Kommunikation

Første del af opgaven er at afkode (lytte og forstå) statsministerens tale, dette kan efterfølges af gruppearbejde, hvor deltagerne fremdrager de væsentligste emner, som statsministeren har valgt at inddrage i sin tale. Der kan også i grupper eller på klassen debatteres hvilke emner, der måske ikke kom med i talen - og hvorfor.

Afslutningsvis kan hver gruppe forberede en alternativ nytårstale, som fremføres for klassen.

Back to Top

Kognition

Opgaven efter arbejdet med afkodning af talen lægger op til en analyse af talens indhold som indebærer både lavere og højere ordens tænkning LOTS og HOTS.

Der er to mål med opgaven:
1. Forståelse af talens indhold og at kunne gengive denne (LOTS)
2. At kunne afkode budskaberne og forholde sig kritisk til indholdet (HOTS)

Back to Top

Kompetencer

Deltagerne opnår at kunne afkode politiske budskaber i en nytårstale og at kunne forholde sig kritiske til talens emner.

Back to Top

Samfund

I Danmark det en tradition, at statsministeren i forbindelse med nytåret holder en nytårstale, som bliver transmitteret i radio og tv.

Det var statsminister Thorvald Stauning, der holdt den allerførste nytårstale i 1940. Det var dog først fra 1946, at det blev en fast opgave for statsministeren at holde nytårstale. 

Frem til 1959 blev talerne udelukkende transmitteret i radioen. Fra 1961 (i 1960 var der pga. af sygdom ingen nytårstale) transmitteredes talerne både i radio og tv.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8108

Vejledning til risikovurdering ved elarbejde under spænding

Brugerens forventede sproglige niveau

B2-C1

Back to Top

Beskrivelse

Dette unit er baseret på en video "Vejledning til risikovurdering ved elarbejde under spænding", udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen og TEKNIQ i samarbejde med Dansk Elforbund. Videoen viser overvejelser, man skal gøre sig inden arbejde på en eltavle.

Back to Top

Indhold

Dette unit er forberedt til brug på tekniske skoler eller til individuel læring om sikkerhed. Opgaven viser nogle vigtige vurderinger der skal tages før arbejde på eltavler under spænding. Efter arbejdet med video og tekst er der oplæg til opgaver og tests blandt andet fra Safety4El projektet.

Back to Top

Kommunikation

Første del af opgaven er at afkode (lytte og forstå) sikkerhedsmæssige aspekter i arbejdet med eltavler under spænding, dette kan efterfølges af en lille opgave laver med learningapps og et oplæg til gruppearbejde, hvor resultaterne fremlægges for hele klassen.

Back to Top

Kognition

Opgaven efter arbejdet med afkodning af indholdet i tekst og video lægger op til en analyse af risici ved arbejde under spænding, som indebærer både lavere og højere ordens tænkning LOTS og HOTS.

Der er to mål med opgaven:
1. Forståelse af tekstens indhold og at kunne gengive denne (LOTS)
2. At kunne overføre situationen, som gennemgås, til personlige erfaringer og at indse, hvor nødvendigt det er med en grundig risikovurdering, før et arbejde påbegyndes(HOTS)

Back to Top

Kompetencer

Deltagerne opnår færdigheder i at foretage vurderinger af sikkerhed ved arbejde under spænding. Sproglige kompetencer styrkes med elfaglige begreber og samtaler om sikkerhed i klassen.

Back to Top

Samfund

.Det er obligatorisk for elektrikere at få vejledning og instruktion om sikkerhed ved arbejde under spænding. I Danmark har der indtil 2018-2019 været en lov om dette "L-AUS" denne er nu afløst af internationale regler, som skal sikre at elektrikeren har de fornødne færdigheder og instrueres ved nye arbejdssituationer.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8199

Montering af et stik

Brugerens forventede sproglige niveau

A2

Back to Top

Beskrivelse

Denne enhed benytter en ældre video, som viser, hvordan man monterer et britisk stik. Stikketr ser anderledes ud end et dansk, men processen er den samme. Selvom den praktiske opgave er ganske enkel, så indgår der omkring 20 faglige gloser, så ved første øjekast er teksten svær, men strukturen er ganske enkel og bygger på instruktioner/bydeform

 

Back to Top

Indhold

Denne opgave kan med fordel indgå i et "task based" forløb, hvor tekst, video, og opgaverne fungerer som en pre-task efterfulgt af pararbejde, hvor eleverne skiftevis instruerer hinanden i at montere et stik.

Opgaverne efter tekst og video er lavet med https://learningapps.org/ og indsat i Clilstore ved at vælge "indsæt/ret medier" og derefter indsætte "embed" koden med "Integrer" se herunder:

Back to Top

Kommunikation

Den sproglige del af opgaven er baseret på at give og modtage instruktion (imperativ/bydeform) og er ganske enkel. Der indgår omkring 20 faglige gloser (f.eks. bidetang, sikringer, aflastningsbøjle), disse er nye for mange elever uanset herkomst.

Back to Top

Kognition

Opgaven efter arbejdet med afkodning af indholdet i tekst og video lægger op til en analyse af risici ved arbejde under spænding, som indebærer primært lavere ordens tænkning LOTS.

Der er to mål med opgaven:
1. Forståelse af tekstens indhold og at kunne gengive denne.
2. At kunne overføre situationen, til aktivt at montere et stik efter en instruktion og derfeter selv at instruere en anden i at montere et stik.

Back to Top

Kompetencer

Der er vigtige eltekniske kompetencer indbygget i dette unit, på overfladen er det en simpel øvelse, men langt de fleste vil i løbet af tilværelsen komme til at montere stik (og forlængerled) - og det er vigtigt at gøre dette korrekt, så eksempelvis ledningen ikke kan trækkes ud af stikket og at der ikke er mulige kortslutninger når stikket anvendes.

Back to Top

Samfund

Mange personer vil købe forlængerledninger i et supermarked, men i de fleste tilfælde er de for lange og skal afkortes, at gøre dette på en forsvarlig måde er en nødvendig færdighed for alle i samfundet. Mange brande skyldes dårlige installationer og stik, hvor ledningerne ikke er fastgjort ordentlig og med risiko for kortslutning mellem lederne, er en del af denne statistik.

Et skrækkelig eksempel på en montage, som kan sætte huset i flammer

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8201

Flyde/synke forsøg

Brugerens forventede sproglige niveau

A1

Back to Top

Beskrivelse

I dette forløb skal vi arbejde med natur og teknologi forløbet “flyde-synke”. Eleverne skal gennem forsøg lære om hvilke materialer der flyder og hvilke der synker.

Back to Top

Indhold

Eleverne skal gennem forsøget lære om hvilke materialer der flyder og hvilke der synker. De skal gætte og efterfølgende afprøve om de har gættet rigtigt.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne lærer nye begreber omkring materialer samt får en bedre forståelse af begreberne flyde og synke.

Back to Top

Kognition

Eleverne skal kunne drage konklusioner omkring hvilke materialer der kan flyde og hvilke der synker og lave huskeregler for dette.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne bliver bedre til at kunne gennemføre eksperimenter ud fra en kort beskrivelse samt kan forklare begreberne flyde og synke. De lærer at drage konklusioner ud fra deres observationer i forsøgene og lave generaliseringer.

Back to Top

Samfund

Vi arbejder med dette emne for at eleverne får en bedre forståelse af de materialer der omgiver dem og lærer om disse karakteristika ift. vand. Det er vigtigt at eleverne har en forståelse for hvilke materialer der er gode når man skal bygge ting der skal holde sig flydende.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8227

Programmer et lyskryds

Brugerens forventede sproglige niveau

A2

Back to Top

Beskrivelse

I denne unit arbejder eleverne med programmering. De skal bruge deres forståelse af et lyskryds til selv at efterligne dens funktion. Der er øvelser hvor de træner at aflæse om dioderne er tændt eller slukkede.

Back to Top

Indhold

Eleverne skal blive bedre til brik-programmering og lære at være opmærksomme på om de har tændt eller slukket for portene. De lærer at forbinde LED’erne i kredsløb til Microbitten så de kan styre dem ved hjælp af programmeringen.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne lærer begreber der relaterer sig til programmering og arbejdet med Microbits. De skal kunne forklare andre hvordan deres lyskryds virker og hvordan de har programmeret det.

Back to Top

Kognition

I dette forløb skal eleverne bruge deres viden om hvordan et lyskryds arbejder og bruge det i deres egen programmering.  De skal kunne planlægge de forskellige trin i programmeringen og holde styr på hvilke LED’er der skal lyse hvornår.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne skal kunne forklare hvordan deres programmering er bygget op og hvordan den virker. Eleverne skal kunne forbinde LED’erne rigtigt til microbitten og kende begreberne katode og anode.

Back to Top

Samfund

Eleverne vil få en bedre forståelse af hvordan byplanlægningen fungere og hvad der kræves af overvejelser for at lave et lyskryds der effektivt kan styre trafikken.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8444

Regnehistorier

Brugerens forventede sproglige niveau

A1

Back to Top

Beskrivelse

 denne unit lærer eleven at genkende matematikke i forskellige historier fra hverdagen og de skal selv opfinde regnehistorier. 

Back to Top

Indhold

Eleverne skal arbejde med små situationer fra hverdagen og finde matematikken i dem. De skal bruge deres viden om addition og subtraktion, når de selv skal lave regnehistorier.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne skal vise at de har forstået addition og subtraktion ved at finde på regnehistorier som giver mening - både i forhold til selve historien men også i forbindelse med regnearten.

Back to Top

Kognition

Eleverne skal gennem historier vise, at de har forstået addition og subtraktion. I historierne skal de give relevante oplysninger og stille et spørgsmål som kan besvares ud fra historien.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne kan opbygge historier der giver mening.

Eleverne kan genkende matematikken i deres hverdag.

Back to Top

Samfund

Eleverne kan genkende situationer fra deres hverdag hvor matematik kan hjælpe dem til en løsning.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8445

Eventyret om de tre Bukke Bruse

Brugerens forventede sproglige niveau

A1

Back to Top

Beskrivelse

Eleverne skal arbejde med et eventyr hvor de skal finde de klassiske eventyrtræk. De skal bruge de klassiske eventyrtræk og kontraktmodellen til at analysere eventyret. Til sidst skal de digte deres eget eventyr ud fra deres viden om eventyr.

Back to Top

Indhold

Eleverne skal arbejde med eventyrgenren ud fra eventyret De tre små Bukke Bruse. De bliver præsenteret for de klassiske eventyrtræk og kontraktmodellen. De skal bruge dem til at analysere eventyret.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne skal i par kunne analysere eventyret ved hjælp af de klassiske eventyrtræk. De skal kende eventyret så godt at de gengive det som tegneserie. Eleverne skal tale sammen om hvad deres fælles eventyr skal indeholde.

Back to Top

Kognition

Eleverne skal kunne gengive de 9 eventyrtræk.

Eleverne skal kunne bruge kontraktmodellen til at analysere eventyret.

Eleverne skal blive bedre til at kunne genkende eventyr når de hører et.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne bliver bedre til at genkende de klassiske eventyrtræk. 

Eleverne lærer at bruge kontraktmodellen på et kendt eventyr.

Eleverne skal selv kunne digte et eventyr hvor de indarbejder de eventyr trækkene.

Back to Top

Samfund

Eventyr er en vigtig del af vores fælles kultur. Eleverne skal derfor kende til eventyrgenren samt hvad der kendetegner denne genre.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8498

Red ægget: Prøv, evaluer - prøv igen

Brugerens forventede sproglige niveau

Dette unit kan anvendes til lærerforberedelse eller undervisning om CLIL i forbindelse med læreruddannelsen. Det sproglige niveau i undervisningsvejledningen er C1

Eleverne, som skal arbejde med materialerne, kan være på forskellige niveauer fra A1, A2 eller A2+ Det te scenarie kan tilpasses alle niveauer.

Back to Top

Beskrivelse

Den naturvidenskabelige metode: prøv, evaluer – prøv igen, er en vigtig tilgang til naturvidenskabelig problemløsning.

I dette undervisningsforløb skal eleverne finde en løsning til udfordringen om:-

 • Hvordan de kan beskytte et æg der udsættes for et fals fra et par meters højde.
 • Hvor mange/ få balloner skal der til for at bære eksperimentdeltageres vægt når de star på en træplade.

Back to Top

Indhold

Eleverne lærer den naturvidenskabelige tilgang til eksperimeneter hvor de prøver, evaluerer, foretager ændringer – og prøver

Eleverne skal:

 • Finde en løsning på det problem de konfronteres med.
 • Omsætte deres løsning til praksis
 • Evaluere resultatet
 • Genoverveje deres første løsning og forestage ændringer for at videreudvikle løsningen.
 • Prøve igen

Back to Top

Kommunikation

Eleverne skal, i forhold til deres sprogniveau:

 • Kommunikere med de øvrige gruppemedlemmer om hvordan de kan løse udfordringen om hvordan de kan rede deres æg fra en grufulde skæbne.
 • Dokumentere og vise deres tilgang I skrift og tegning.
 • Anvende apelstrategier for at udbygge deres ordforråd: Hvordan siger man…..

Back to Top

Kognition

I løbet af processen arbejder elevene sig hen ad pilen i “Blooms Taxonomy of learning Behaviors”.

I deres bestræbelser for at forstå deres opgave bevæger eleverne sig fra nedre-ordens tænkning (LOTS) af forståelse til anvendese af deres resultater på problemløsningen. For at lykkedes må de evaluere deres tilgang og finde frem til en løsning der bringer eleverne frem mod en højere-ordens tænkning (HOTS).

Back to Top

Kompetencer

Eleverne kan:

 • Forstå en instruction og udføre et eksperiment.
 • Opstille en hypotese
 • Forstå og anvende den naturvidenskabelige metode: prøv, evaluer, ret til – prøv igen
 • Anvende sætningsmodeller til at kommunikere om eksperimentet

Back to Top

Samfund

Evnen til at kunne løse problemer med en eksperimentel tilgang er en væsentlig evne i nutidens omskiftelige verden.

Elevernes samarbejdsevne og evne til at anvende en gruppes samlede viden er en væsentlig kompetence.

Eleverne motiveres af at anvende kendt viden i nye sammenhænge, at anvende en eksperimenterende tilgang til problemløsning og af at være medskabende i forhold til egen læringsprocesser.

Blikket for potentielle problemer og løsninger i elevernes hverdag skærpes.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8542

Kroppen N/T

Brugerens forventede sproglige niveau

A1

Back to Top

Beskrivelse

I denne unit lærer eleven om kroppen og dens organer.

Back to Top

Indhold

Eleven skal se en video om kroppen og skal efterfølgende svare på nogle spørgsmål.

Back to Top

Kommunikation

Eleven skal vise hvad de har forstået ud fra videoen, ved at udfylde arbejdsarket og løse de tilhørende opgaver.

Back to Top

Kognition

Eleven skal igennem besvarelsen vise at de har forstået hvad kroppens organer kan og hvorfor de er vigtige for os.

Back to Top

Kompetencer

Eleven kan besvare opgaverne så det giver mening ift. den viden de har tilegnet sig i videoen.

Eleven kan forstå vigtigheden af vores organers funktioner, og har kendskab til hvordan organerne fungere.

Back to Top

Samfund

Eleven kan genkende situationer hvor det kan være hensigtsmæssig at kende til kroppen og organernes funktion.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8285

Brøker

Brugerens forventede sproglige niveau

A1

Back to Top

Beskrivelse

I denne unit lærer eleven hvordan to brøker skal lægges sammen.

Back to Top

Indhold

Eleven skal  starte med at se en intro video omkring brøker, og efterfølgende en video om hvordan to brøker lægges sammen. Afslutningsvis skal eleven prøve at løse nogle opgaver ud fra den viden eleven har tilegnet sig i videoerne. 

Back to Top

Kommunikation

Eleven skal vise de har forstået addition af to brøker ved at løse den vedhæftet opgave.

Back to Top

Kognition

Eleven skal igennem besvarelsen af opgaven vise at han/hun har forstået hvordan to brøker lægges sammen. 

Back to Top

Kompetencer

Eleven kan løse opgaven tilfredsstillende, og evt. se videoen igen, hvis der opstår tvivl om hvordan opgaven skal løses.

Back to Top

Samfund

Eleven kan genkende situationer fra hverdagen, hvor det kan være nyttigt at kunne lægge brøker sammen. 

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8286

Spilhjulet

Brugerens forventede sproglige niveau

A1

Back to Top

Beskrivelse

Eleverne skal i denne unit arbejde med spilhjulet. De skal tage et kendt boldspil (fx stikbold) og lave det til deres eget spil. 

Back to Top

Indhold

Eleverne skal vha. videoen om spilhjulet få en ide om hvordan de kan ændre på et kendt spil, så det bliver til deres version af spillet. 

Når de har ændret spillet, så skal de afprøve det på deres klassekammerater og se hvordan det virker. 

Back to Top

Kommunikation

Eleverne skal vise at de har forstået spilhjulet virker, når de viser det færdige spil til deres klassekammerater. 

Back to Top

Kognition

Eleverne skal gennem regler til spillet vise at de har forstået hvad spilhjulet går ud på og hvordan man kan bruge det i alle mulige boldspil.  

Back to Top

Kompetencer

Eleverne skal lave nogle regler til deres spil, som giver mening og gør spillet sjovt.
De skal være gode til at lytte til den feedback der kommer, skal de fx justere nogle af reglerne for at spillet bliver bedre.

Back to Top

Samfund

Eleverne kan genkende boldspillet fra deres hverdag, og skal tænke lidt ud af boksen for at gøre det til deres eget spil.  

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8287

Handleplan mod børn og unges rygning

Brugerens forventede sproglige niveau

B1

Back to Top

Beskrivelse

Tkest, video og opgaver om årsager til rygning og muligheder for at forebygge rygning. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Tallet er stigende, og knapt hver tredje unge ryger mellem 11 og 17 forventes at dø på grund af rygning, hvis de fortsat ryger som voksne. Rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og død i Danmark og den største trussel mod folkesundheden.

Back to Top

Indhold

Video og tekst fra 18. december 2019 om handleplan mod børn og unges rygning Sundheds- og Ældreministeriet.

Back to Top

Kommunikation

Første del af opgaven er at afkode (lytte og forstå) Sundheds og Ældreministerens tale og teksten om aftalen, dette kan efterfølges af gruppearbejde, hvor deltagerne gruppevis arbejder med:

 • Hvilke positive ting får nogle unge til at starte med at ryge?
 • Hvad er svært, når man vil stoppe med at ryge?
 • Kan I finde flere tiltag, som kunne forebygge rygning?
 • Der er stort set ingen over 30 år, som begynder at ryge, hvorfor?

Back to Top

Kognition

Opgaven efter arbejdet med afkodning af talen og efterfølgende tekst lægger op til en analyse af årsager til unges rygning , dette indebærer både lavere og højere ordens tænkning LOTS og HOTS. 

Der er to mål med opgaven: 
1. Forståelse af talens indhold og at kunne gengive denne (LOTS)
2. At kunne afkode årsager til rygning forholde sig kritisk til løsninger (HOTS)

Back to Top

Kompetencer

Deltagerne opnår forståelse af nogle af årsagerne til rygning, og specielt at kunne se, hvordan nogle motiveres til at begynde rygning.

Back to Top

Samfund

I Danmark begynder hver dag 40 børn og unge at ryge. Tallet er stigende, og knapt hver tredje unge ryger mellem 11 og 17 forventes at dø på grund af rygning, hvis de fortsat ryger som voksne. Rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og død i Danmark og den største trussel mod folkesundheden.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8557

4More Productions (en business case)

Brugerens forventede sproglige niveau

B1

Back to Top

Beskrivelse

Denne case bygger på en video optaget i 2005, i 2013 blev video og tekst brugt til en opgave lavet i den første version af Clilstore. Denne ny version viser nye muligheder i Clilstore blandt andet indlejring af en krydsordsøvelse lavet i Learningapps.org (web3 interaktion).

Back to Top

Indhold

Tre unge medieelever fortæller om deres samarbejde om et nystartet firma. De har lavet en præsentationsvideo, som indeholder eksempler på deres produkter.

Video og tekst udnyttes til en case hvor studerende skal udarbejde en virksomhedsplan med udgangspunkt i firmaet 4More Productions.

Back to Top

Kommunikation

Første del af opgaven er at afkode (lytte og forstå) casens tekst og video, det kan efterfølges af gruppearbejde, hvor deltagerne arbejder med:

 • Begreber fra virksomhedslære
 • Udarbejder en business case / forretningsplan

Back to Top

Kognition

Opgaven efter arbejdet med afkodning af video og tekst lægger op til en analyse af 4More Produktion firmaets muligheder for at etablere sig på markedet, dette indebærer både lavere og højere ordens tænkning LOTS og HOTS. 

Der er to mål med opgaven: 
1. Forståelse af casens indhold og begreber fra virksomhedslære (LOTS)
2. At kunne forstå markedet som firmaets service henvender sig til og udarbejde en realistisk plan for at udvikle firmaet (HOTS)

Back to Top

Kompetencer

Deltagerne opnår at kunne udvikle en virksomhedsplan som bygger på ideerne bag firmaet, markedsanalyse og kundegrundlaget, budgetter og markedsføring samt udarbejdelse af en SWOT analyse.

Back to Top

Samfund

Der er i det moderne samfund et stigende behov for kombinerede medie og IT kompetencer, men for at unge kan få succes med at oprette en medievirksomhed kræves det en indgående forståelse af virksomhedslærens begreber og at kunne se muligheder og begrænsninger for et firma ved at udarbejde en virksomhedsplan.

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/904

Back to Top

Forstå den nye ferielov

Brugerens forventede sproglige niveau

B1

Back to Top

Beskrivelse

Video og tekst om den nye ferielov som træder i kraft 1/9 2020. Ferieloven medfører store ændringer, som skal sikre at nye peroner på arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet hurtigt kan optjene og afholde ferie.

Back to Top

Indhold

Video og tekst som forklarer den nye ferielov. Efter afkodning af lovens indhold er der opgaver til gruppearbejde, som skal sikre at deltagerne forstår lovens konsekvenser og kan vurdere om den har ulemper for nogle på arbejdsmarkedet.

Back to Top

Kommunikation

Første del af opgaven er at afkode (lytte og forstå) indholdet af teksten om aftalen, dette kan efterfølges af gruppearbejde, hvor deltagerne gruppevis arbejder med

 • Hvilke fordele giver loven til nye personer på arbejdsmarkedet?
 • Er den nye ferielov en fordel for alle lønmodtagere?

Deltagerne kan på nettet søge efter fordele og ulemper ved den nye ferielov og efterfølgende fremlægge svar og argumenter for hele holdet.

Gruppearbejdet skal tilgodese øvelse i verbal kommunikation.

Back to Top

Kognition

Opgaven efter arbejdet med afkodning af videoens indhold og efterfølgende tekst lægger op til en analyse af af lovens betydning, dette indebærer både lavere og højere ordens tænkning LOTS og HOTS. 

Der er to mål med opgaven: 
1. Forståelse af talens indhold og at kunne gengive denne (LOTS)
2. At kunne vurdere lovens konsekvenser (HOTS)

Back to Top

Kompetencer

Deltagerne opnår forståelse af ferielovens fordele og ulemper og får sproglig øvelse i at kunne fremlægge fordele og ulemper ved en lov som vedrører arbejdsmarkedet.

Back to Top

Samfund

Den nye ferielov er omfattende og kan være svær at gennemskue. Regeringens kommunikationsafdeling har udarbejdet en video, som viser nogle af forskellene mellem den gamle ferielov og den nye, som medfører hurtigere optjening af ferie for nye på arbejdsmarkedet.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8595

Affald

Brugerens forventede sproglige niveau

A2

Back to Top

Beskrivelse

I denne unit skal eleverne arbejde med affald og lære hvordan de skal sortere det.

Back to Top

Indhold

Der er fokus på forskellige typer affald som eleverne skal forholde sig til og lære at sortere. Derudover kommer vi omkring pantsystemet.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne skal lære forskellige faglige begreber indenfor emnet affald og kunne forklare andre om hvordan de sortere affald.

Back to Top

Kognition

I dette emne skal de kunne forholde sig til hvad der er affald og hvad der er genbrug samt hvordan de skal sorter forskellige typer affald. De lærer desuden om hvad der sker med de ting der kan genbruges.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne blive bevidste om hvordan man sortere affaldet så vi kan genbruge mest muligt.

Back to Top

Samfund

I vores samfund er der brug for at vi alle tager ansvar så vi ikke spilder de ressourcer der findes i vores affald. Eleverne bliver derfor undervist i forskellige typer affald og via den nye viden bedre til selv at sortere deres affald.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8787

Forstå den nye ferielov

Brugerens forventede sproglige niveau

B1

Back to Top

Beskrivelse

Video og tekst om den nye ferielov som træder i kraft 1/9 2020. Ferieloven medfører store ændringer, som skal sikre at nye peroner på arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet hurtigt kan optjene og afholde ferie.

Back to Top

Indhold

Video og tekst som forklarer den nye ferielov. Efter afkodning af lovens indhold er der opgaver til gruppearbejde, som skal sikre at deltagerne forstår lovens konsekvenser og kan vurdere om den har ulemper for nogle på arbejdsmarkedet.

Back to Top

Kommunikation

Første del af opgaven er at afkode (lytte og forstå) indholdet af teksten om aftalen, dette kan efterfølges af gruppearbejde, hvor deltagerne gruppevis arbejder med

 • Hvilke fordele giver loven til nye personer på arbejdsmarkedet?
 • Er den nye ferielov en fordel for alle lønmodtagere?

Deltagerne kan på nettet søge efter fordele og ulemper ved den nye ferielov og efterfølgende fremlægge svar og argumenter for hele holdet.

Gruppearbejdet skal tilgodese øvelse i verbal kommunikation.

Back to Top

Kognition

Opgaven efter arbejdet med afkodning af videoens indhold og efterfølgende tekst lægger op til en analyse af af lovens betydning, dette indebærer både lavere og højere ordens tænkning LOTS og HOTS. 

Der er to mål med opgaven: 
1. Forståelse af talens indhold og at kunne gengive denne (LOTS)
2. At kunne vurdere lovens konsekvenser (HOTS)

Back to Top

Kompetencer

Deltagerne opnår forståelse af ferielovens fordele og ulemper og får sproglig øvelse i at kunne fremlægge fordele og ulemper ved en lov som vedrører arbejdsmarkedet.

Back to Top

Samfund

Den nye ferielov er omfattende og kan være svær at gennemskue. Regeringens kommunikationsafdeling har udarbejdet en video, som viser nogle af forskellene mellem den gamle ferielov og den nye, som medfører hurtigere optjening af ferie for nye på arbejdsmarkedet.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8595

Edderkopper

Brugerens forventede sproglige niveau

B1

Back to Top

Beskrivelse

I dette forløb lærer eleverne om edderkopper.

Back to Top

Indhold

Eleverne lærer om kendetegnene ved en edderkop, så de kan kende forskel på insekter og edderkopper. De lærer om jagt teknikken hos forskellige edderkopper samt hvordan de spiser deres bytte.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne skal lære de faglige begreber, der hører til edderkopper så de selv kan beskrive en edderkop.

Back to Top

Kognition

Eleverne lærer om hvad en edderkopper er og hvordan den får fanget sit bytte.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne kan forklare andre hvad en edderkop ser ud og hvordan man ser forskel på en han og en hun.

Eleverne kan forklare hvordan edderkopper fanger deres bytte. Eleverne kan selv finde edderkopper og bruge deres viden til at behandle dem respektfuldt.

Back to Top

Samfund

Der er mange mennesker der er bange for edderkopper uden at vide hvad det er for et slags dyr. Det er derfor vigtigt at eleverne lærer om edderkopper så de lære at være nysgerrig på et emne som andre synes at underligt og lære selv at tage stilling til dem.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8789

Bearnaise sauce

Brugerens forventede sproglige niveau

A1

Back to Top

Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne lære at lave deres egen bearnaise sauce fra bunden.

Back to Top

Indhold

Eleverne skal lære hvordan de laver deres egen bearnaise sauce ved at følge en opskrift og en video.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne skal lære de faglige begreber der høre til emnet og skla lære grundmetoderne til at lave en sauce.

Back to Top

Kognition

Eleverne lærer hvordan de skal lave en bearnaise sauce og hvilke faldgrupper der er.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne kan forklare hvordan man laver en bearnaise sauce, og hvilke ting man skal passe på undervejs for at undgå en skilt sauce.

Back to Top

Samfund

Det er en svær opgave at lave bearnaise sauce, derfor skal man have en smule erfaring i køkkenet. Eleverne skal have forståelse af hvor vigtigt det er at følge opskriften og holde godt øje med saucen i hele processen. Derudover skal eleverne kunne se på processen og finde ud af hvor det gik galt, hvis de ikke kom i mål med saucen.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8825

Koordinatsystem

Brugerens forventede sproglige niveau

A2

Back to Top

Beskrivelse

I denne unit, lærer eleverne om koordinatsystemer og hvordan de kan bruge det i geogebra.

Back to Top

Indhold

Eleven skal lære hvordan de bruger et koordinatsystem ved at se videoen og lave opgaverne.

Back to Top

Kommunikation

Eleven skal tilegne sig viden, så de forstår de forskellige begreber inden for emnet koordinatsystem.

Back to Top

Kognition

Eleven skal forstå hvordan de skal bruge koordinatsystemet til at afsætte punkter, lave figurere mm.

Back to Top

Kompetencer

Eleven skal kunne forklare hvordan de kan anvende et koordinatsystem og i hvilke sammenhænge det er gavnligt at benytte det.

Back to Top

Samfund

I vores hverdag kan et koordinatsystem bruges til mange ting, som fx. at finde vej eller hvor langt der er fra punkt A til punkt B. Derfor er det vigtigt at eleverne får et kendskab til koordinatsystemet, så de ved hvordan det bruges når de støder på det.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8826

Vinkler

Brugerens forventede sproglige niveau

A2

Back to Top

Beskrivelse

I denne unit, skal eleverne arbejder med vinkler. De skal ud og finde vinkler i deres nærområde.

Back to Top

Indhold

Eleven skal lære hvordan en vinkelmåler bruges, og lære at kende forskel på de forskellige vinkler.

Back to Top

Kommunikation

Eleven skal ved at se videoen og lave øvelserne lære om vinkler.

De skal lære de forskellige begreber at kende.

Back to Top

Kognition

Eleven skal lære at forstå hvordan man måler en vinkel og hvordan man laver en vinkel.

Back to Top

Kompetencer

Eleven skal kunne forklare hvad en vinkel er, hvordan en vinkelmåler bruges og hvilke former for vinkler der findes.

Back to Top

Samfund

I vores hverdag er der vinkler overalt, vi skal ofte bruge dem når vi fx skal bygge ting. Det kan derfor være essentielt for eleven at forstå hvornår de forskellige vinkler bruges, og hvordan de bruges.

Back to Top

Gå til enheden: https://clilstore.eu/cs/8727

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein..