Τα ζώα θέλουν φροντίδα - Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Please visit Microsoft.com to get the needed plug-in for .wma files

Το θέμα αυτό με την παρακάτω άσκηση έχει μπει στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας β΄ επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Κάντε κλικ στο βελάκι για να ξεκινήσετε να ακούτε. Κάντε την άσκηση όπως σας ζητείται. Στη συνέχεια πατήστε ΝΕΧΤ για να δείτε το κείμενο και να πάτε στις επόμενες ασκήσεις.

 POOLS-T has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Hyperlinked word script engine developed 2010 by Kent Andersen ka@sde.dk as part of the POOLS-T project www.languages.dk