Διατροφή - Πιστοποίηση Ελληνομάθειας Επίπεδο Γ΄

Δείτε το βίντεο όσες φορές θέλετε και διαβάστε το κείμενο. Κάνοντας κλικ επάνω σε μια λέξη που δεν γνωρίζετε, μπορείτε να τη δείτε στο λεξικό. Στη συνέχεια πατήστε ΝΕΧΤ για να κάνετε τις ασκήσεις.

 


POOLS-T has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Hyperlinked word script engine developed 2010 by Kent Andersen ka@sde.dk as part of the POOLS-T project www.languages.dk