Units Aonaid Eiseamláireacha

Cláraigh le nuachtlitir an tionscadail a fháil (nuachtlitir i mBéarla):

I ngach aonad thíos moltar leibhéal foghlaimeora ar leith (A1-C2). Tugtar achoimre ar ábhar an aonaid, chomh maith le cur síos ar an tslí a ndíríonn sé ar 5 réimse FCÁT (Ábhar, Cumarsáid, Cognaíocht, Cumais agus Pobal). Foghlaim níos mó faoi FCÁT: https://www.languages.dk/clil4u/index.html

Díol agus Ceannach Tithe

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an dlíodóir Antoin Delap faoi gach ar chóir duit smaoineamh faoi agus tú ag díol nó ag ceannach tí.

Back to Top

Ábhar

Agallamh dírithe ar chomhairle a chur ar dhaoine atá ag déanamh réidh le teach a dhíol nó a cheannach.

Back to Top

Cumarsáid

Cuimsíonn an taifeadadh fuaime neart téarmaí dlíthiúla a chlúdaíonn dualgais reachtúla agus cleachtais reatha sa mhargadh tithíochta. Léiríonn agallamh mar seo caint nádúrtha a bhfuil sé mar chuspóir aige an t-eolas a shoiléiriú ar mhaithe leis an éisteoir.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le díol agus ceannach tithe a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar an ábhar tábhachtach seo atá lárnach i stíl mhaireachtála phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8377

Muintir na n-oileán ag iarraidh vótáil ar an lá céanna le tír mór

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an chomhairleoir contae Daithí Alcorn faoi rannpháirtíocht na bpobal a chónaíonn ar na hoileáin amach ó chósta na hÉireann i dtoghcháin náisiúnta.

Back to Top

Ábhar

Agallamh dírithe ar an chás a bhí an comhairleoir contae Daithí Alcorn a dhéanamh gur chóir go raibh cead ag daoine a chónaíonn ar na hoileáin vóta a chaitheamh i dtoghcháin ar an lá céanna le daoine ar tír mór.

Back to Top

Cumarsáid

Cuimsíonn an taifeadadh fuaime neart téarmaí a bhaineann le rialtas áitiúil agus idirbheartaíocht a dhéanamh leis an chomhairle contae. Léiríonn agallamh mar seo caint nádúrtha a bhfuil sé mar chuspóir aige an t-eolas a shoiléiriú ar mhaithe leis an éisteoir.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le vótáil i dtoghcháin náisiúnta a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar an ábhar tábhachtach seo atá lárnach i stíl mhaireachtála phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8346

Deontas na scoláirí Gaeltachta laghadaithe

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an Aire Stáit Donnchadh Mac Fhionnghaile faoi athruithe a rinneadh ar na deontais a dhíoltar le teaghlaigh Ghaeltachta a choinníonn scoláirí.

Back to Top

Ábhar

Agallamh atá dírithe ar na coláistí samhraidh agus an tslí a ndíolann Roinn na Gaeltachta deontais leis na teaghlaigh óstacha.

Back to Top

Cumarsáid

Cuimsíonn an taifeadadh fuaime neart téarmaí a bhaineann le heispéireas na scoláirí a fhanann le teaghlaigh agus an tslí a ndéantar deontais a riaradh. Léiríonn agallamh mar seo caint nádúrtha a bhfuil sé mar chuspóir aige an t-eolas a shoiléiriú ar mhaithe leis an éisteoir.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le riaradh coláistí samhraidh a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar an ábhar tábhachtach seo atá lárnach i stíl mhaireachtála phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8340

Easpa scoláirí Gaeilge i nDún na nGall

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an Aire Stáit Donnchadh Mac Fhionnghaile faoin laghad múinteoirí faoi oiliúint a bhí ag teacht go Dún na nGall ar na mallaibh. Míníonn an tAire go bhfuil pleananna á ndéanamh leis an fhadhb a réiteach.

Back to Top

Ábhar

Agallamh atá dírithe ar an laghad múinteoirí faoi oiliúint a bhí ag teacht go Dún na nGall ar na mallaibh agus ar na pleananna atá ag an Rialtas leis an fhadhb a réiteach.

Back to Top

Cumarsáid

Cuimsíonn an taifeadadh fuaime téarmaí a bhaineann le cúrsaí traenála do mhúinteoirí sa Ghaeltacht a fhaomhadh agus a riaradh.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le riaradh coláistí samhraidh a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar an ábhar tábhachtach seo a théann i bhfeidhm ar shaol pobail agus polaitiúil mhúintir na Gaeltachta agus ar fhoghlaimeoirí Gaeilge.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8339

Maoiniú d’aerfoirt réigiúnacha na hÉireann

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an Aire Stáit Donnchadh Mac Fhionnghaile faoi chistí Eorpacha atá á n-infheistiú in aerfoirt réigiúnacha na hÉireann.

Back to Top

Ábhar

Agallamh dírithe ar infheistiú chistí Eorpacha in aerfoirt réigiúnacha na hÉireann.

Back to Top

Cumarsáid

Cuimsíonn an taifeadadh fuaime téarmaí a bhaineann le hinfrastructúr na n-aerfort agus riaradh an mhaoinithe trí scéimeanna an rialtais agus trí na ranna stáit.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le maoiniú Eorpach do thograí infrastructúir a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar na bealaí ar féidir le maoiniú Eorpach bonn níos fearr a chur faoin infrastructúr a bhfuil pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ag brath air.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8338

Oifig Phoist an Bhuna Bhig: Coiste nua tofa le cur in aghaidh a druidime

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta le baill de choiste nua a toghadh i nGaoth Dobhair le comhordú a dhéanamh ar an fheachtas áitiúil le hoifig phoist an Bhuna Bhig a choinneáil oscailte.

Back to Top

Ábhar

Agallamh dírithe ar an fheachtas atá a throid ag pobal Gaeltachta leis an oifig phoist áitiúil a choinneáil oscailte.

Back to Top

Cumarsáid

Baineann an taifeadadh fuaime le feachtasaíocht áitiúil agus cuimsíonn sé stór focal a mhíníonn an tábhacht atá le seirbhísí áitiúla amhail oifig an phoist don phobal áitiúil.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le bunú feachtas áitiúil agus an tábhacht a bhaineann le seirbhísí áitiúla amhail oifig phoist do phobal tuaithe a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar an dóigh a mothaíonn pobal na Gaeilge faoi na seirbhísí bunúsacha a theastaíonn uathu chun a saol tuaithe a choinneál ag dul.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8324

Cuairt Uachtarán na hÉireann ar Shasana

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta le Pádraig Ó Dochartaigh, iarrthóir neamhspleách do shuíochán i gComhairle Contae Dhún na nGall sna toghcháin áitiúla.

Back to Top

Ábhar

Agallamh dírithe ar pholaitíocht pháirtí i gceann de cheantair Ghaeltachta Dhún na nGall.

Back to Top

Cumarsáid

Díríonn an taifeadadh fuaime ar thoghchánaíocht agus cloistear téarmaíocht ann a bhaineann le roghnú iarrthóirí agus rialtas áitiúil.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le toghchánaíocht agus polaitíocht pháirtí áitiúil a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar an dóigh a bhfeidhmíonn polaiteoirí áitiúla laistigh de pháirtithe polaitiúla áitiúla agus go neamhspleách.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8317

Coiriúlacht Thrasteorann

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta le Pádraig Ó Dochartaigh, iarrthóir neamhspleách do shuíochán i gComhairle Contae Dhún na nGall sna toghcháin áitiúla.

Back to Top

Ábhar

Agallamh dírithe ar pholaitíocht pháirtí i gceann de cheantair Ghaeltachta Dhún na nGall.

Back to Top

Cumarsáid

Díríonn an taifeadadh fuaime ar thoghchánaíocht agus cloistear téarmaíocht ann a bhaineann le roghnú iarrthóirí agus rialtas áitiúil.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le toghchánaíocht agus polaitíocht pháirtí áitiúil a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar éirí agus titim praghsanna réadmhaoine in Iardheisceart Dhún na nGall.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8299

Turas tacsaí conspoideach i nGlaschú

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an cheantálaí Éamonn Mac Giolla Bhríde faoin tábhacht a bhaineann le suirbhé ar an struchtúr a dhéanamh agus tú ag ceannach tí.

Back to Top

Ábhar

Agallamh dírithe ar an tsuirbhéireacht - ceist thábhachtach agus praiticiúil agus tú ag ceannach nó ag díol tí.

Back to Top

Cumarsáid

Cloistear stór focal sa taifeadadh fuaime a bhaineann le díol agus ceannach tithe, lena n-áirítear saintearmaíocht a bhaineann le tógáil agus suirbhéireacht.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann leis an taobh praiticiúil de dhíol agus ceannach tithe a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar an tslí le dul i ngleic leis an taobh praiticiúil de dhíol agus ceannach tí trí mheán na Gaeilge.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8296

Pádraig Ó Dochartaigh - Toghacháin Áitiúla

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an chomhairleoir contae Séamus Ó Domhnaill faoi scéim nua Pobal ar Aire atá beartaithe do cheantar Chloich Cheannfhaolaidh i nDún na nGall.

Back to Top

Ábhar

Agallamh dírithe ar bhunú scéim nua Pobal ar Aire i gceantar Gaeltachta i nDún na nGall.

Back to Top

Cumarsáid

Baineann an taifeadadh fuaime le forbairt pobail agus cloistear téarmaíocht ann a bhaineann le slándáil agus póilíneacht i gceantair thuaithe.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le slándáil agus póilíneacht i gceantair thuaithe a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar an ábhar tábhachtach seo a bhaineann leis an saol i gceantair thuaithe Ghaeltachta agus an tábhacht a bhaineann le comhoibriú sa phobal.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8295

Borradh faoi mhargadh na dtithe i nDún na nGall

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Michelle Nic Grianna ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an chomhairleoir contae Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig faoin phlean atá ag bainisteoirí Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha an tseirbhís bus a iompraíonn daoine idir an t-ionad cuairteoirí agus an caisleán a phríobháidiú.

Back to Top

Ábhar

Agallamh faoin imní atá ann go gcaillfear postanna ag ceann de na háiteanna is mó a mheallann turasóirí i nDún na nGall.

Back to Top

Cumarsáid

Baineann an taifeadadh fuaime leis na himní atá ar chomhairleoir contae faoi chleachtais fostaíochta ag Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha. Úsáideann Micheál roinnt foirmeacha a cheap sé féin, tá líne faoi na foirmeacha seo sa téipscript agus thíos faoin téipscript tugtar na foirmeacha caighdeánacha is cóngaraí, chomh maith le roinnt foirmeacha canúnacha.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le cleachtais fostaíochta a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Mothóidh an foghlaimeoir go bhfuil siad níos eolaí ar roinnt cheisteanna a bhaineann leis an dóigh a reáchtáiltear Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8294

Tábhacht an tsuirbhé tí

Leibhéal Foghlaimeora

B2

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin le triúr daltaí ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair agus á bPríomhoide faoin obair atá ar siúl acu i dtaca le hOideachas Sóisialta, Sibhialta agus Polaitíochta, ábhar de chuid an Teastais Shóisearaigh agus go háirithe na tograí carthanachta atá idir lámha ag na daltaí. Tá plé ann fosta faoi athruithe nua i gcuraclam an Teastais Shóisearaigh.

Back to Top

Ábhar

Agallamh faoi thograí sóisialta, sibhialta agus polaitíochta atá idir lámha ag daoine óga i scoil sa Ghaeltacht.

Back to Top

Cumarsáid

Baineann an taifeadadh fuaime le cúrsaí scoile agus obair charthanachta.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le tograí sóisialta, sibhialta agus polaitíochta agus obair charthanachta a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Cuirfidh an foghlaimeoir lena bhfeasacht faoin chaidreamh atá ag daoine óga i scoil Ghaeltachta leis an phobal áitiúil.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8288

Scéim nua Pobal ar Aire

Leibhéal Foghlaimeora

C1

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta lena comhghleacaí Áine Ní Bhreisleáin faoi ghadaithe atá i mbun coiriúlachta ar an dá thaobh den teorainn in Éirinn.

Back to Top

Ábhar

Agallamh bunaithe ar scéal nuachta faoi robálacha trasteorann in Éirinn.

Back to Top

Cumarsáid

Is é atá sa taifeadadh fuaime, plé ar scéal nuachta faoi eachtraí gadaíochta atá ag tarlú ar bhonn trasteorann. Cloistear téarmaíocht ann a bhaineann le coiriúlacht agus póilíneacht.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le coiriúlacht agus póilíneacht a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Cuirfidh an foghlaimeoir lena bhfeasacht faoi roinnt deacrachtaí a bhíonn ag daoine atá ina gcónaí ar feadh na teorann in Éirinn.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8267

Conspóid i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Leibhéal Foghlaimeora

C1

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta lena comhghleacaí Áine Ní Bhreisleáin faoi eachtra a tharla i nGlaschú nuair a caitheadh triúr col cheathracha as Dún na nGall as tacsaí as siocair go raibh siad ag caint i nGaeilge lena chéile. 

Back to Top

Ábhar

Agallamh bunaithe ar scéal nuachta faoi thuras tacsaí conspóideach a ghlac triúr Conallach i nGlascú in Albain.

Back to Top

Cumarsáid

Is é atá sa taifeadadh fuaime, plé ar scéal nuachta ina chloistear téarmaíocht a bhaineann leis na cúirteanna agus cleachtais fhostaíochta.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le himeachtaí cúirte agus dlí fostaíochta a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Cuirfidh an foghlaimeoir lena bhfeasacht faoi roinnt de na deacrachtaí a bhíonn le sárú ag cainteoirí dúchais Gaeilge agus iad ag labhairt a dteanga ar an choigrích.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8255

Tograí CPSE ag Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Leibhéal Foghlaimeora

C1

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Máirín Nic Con Iomaire ó RTÉ Raidió na Gaeltachta le Anna Ní Chualáin ó choiste áitiúil na mbailte slachtmhara faoin tslí ar thionscain siad a gcuid oibre agus faoi na dúshláin a bhí le sárú go nuige seo.

Back to Top

Ábhar

Agallamh bunaithe ar na hullmhúcháin atá idir lámha ag pobal áitiúil i dtaca le comórtas na mBailte Slachtmhara.

Back to Top

Cumarsáid

Cloistear téarmaíocht sa taifeadadh fuaime faoi fhorbairt pobail agus an timpeallacht áitiúil.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le
forbairt pobail agus an timpeallacht áitiúil a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Cuirfidh an foghlaimeoir lena bhfeasacht faoin bhród atá ar phobal áitiúil Gaeltachta as a spásanna pobail.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8242

Comórtas na mBailte Slachtmhara - Ullmhúchán Choiste na Ceathrún Rua

Leibhéal Foghlaimeora

C1

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Maggie Uí Chuaig ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an Dr. Séamus Ó Beirn faoi fhéinmhuinín. Míníonn an Dr. Ó Beirn conas is féidir féinmhuinín íseal a aithint agus tugann sé comhairle faoin tslí le féinmhuinín daoine óga a ardú.

Back to Top

Ábhar

Agallamh a dhíríonn ar an sainmhíniú ar fhéinmhuinín agus conas is féidir dul i ngleic le deacrachtaí a bhaineann le féinmhuinín.

Back to Top

Cumarsáid

Díríonn an taifeadadh fuaime ar fhéinmhuinín agus an ról a imríonn sé i sláinte an duine. Cloistear réimse stór focal a bhaineann le mothúcháin agus iompar an duine.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le
mothúcháin, iompar agus féinmhuinín an duine a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Forbróidh an foghlaimeoir feasacht faoin ról lárnach atá ag féinmhuinín i sláinte an duine.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8019

Féinmhuinín - Comhairle ón Dochtúir Séamus Ó Beirn

Leibhéal Foghlaimeora

C1

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Seán Bán Breathnach ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an Dr. Séamus Ó Beirn faoi cholaistéaról agus a ról sa chorp. Tugann sé comhairle faoi conas fadhbanna sláinte a bhaineann le colaistéaról a sheachaint.

Back to Top

Ábhar

Agallamh a dhíríonn ar cholaistéaról, a ról sa chorp agus conas ba chóir monatóireacht dhéanamh ar leibhéil cholaistéaróil sa chorp.

Back to Top

Cumarsáid

Sa taifeadadh fuaime cloistear téarmaíocht a bhaineann le fiseolaíocht an choirp, an córas cardashoithíoch go háirithe. Feictear samplaí den códmhalartú san agallamh seo. Tá claonadh ar an Dr. Ó Beirn téarmaí Béarla a úsáid agus é ag caint ar ghnéithe teicniúla den ábhar.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le
colaistéaról agus an tslí a dtéann sé i bhfeidhm ar an chorp a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Forbróidh an foghlaimeoir feasacht faoi conas leibhéal sláintiúil colaistéaról a choinneáil sa chorp.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8018

Colaistéaról - Comhairle shláinte ón Dochtúir Séamus Ó Beirn

Leibhéal Foghlaimeora

C1

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Peadar Ó Cúláin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta le hÁine Ní Éalaí faoin scannán faisnéise Croí trodach a ghnothaigh gradam Torc ag Féile na Meán Ceilteach 2014. Déanann an scannán saol an dornálaí Johnny Kilbane de bunadh Acla a iniúchadh.

Back to Top

Ábhar

Agallamh a dhíríonn ar léiriú scannáin faoi shaol dornálaí clúiteach de bhunadh Éireannach.

Back to Top

Cumarsáid

Díríonn an taifeadadh fuaime ar chúrsaí beathaisnéise agus scannánóireachta. Cloistear saintéarmaíocht ann a bhaineann le dornálaíocht.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le
scannánóireacht agus dornálaíocht a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Foghlaimeoidh an foghlaimeoir faoi shaol dornálaí Gael-Mheiriceánach agus a thábhachtaí atá scéal a bheatha do mhuintir Acla.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8012

Johnny Kilbane - Agallamh le hÁine Ní Éalaí

Leibhéal Foghlaimeora

C1

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Seán Bán Breathnach ó RTÉ Raidió na Gaeltachta le Seán Ó Neachtain, cathaoirleach Chumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige faoi na Muiriseachaí, teaghlach a bhí mar thiarnaí talún i gceantar an Spidéil agus a bhfuil nasc ag a muintir leis an cheantar i gcónaí.

Back to Top

Ábhar

Agallamh le staraí áitiúil ag díriú ar shaol teaglach mór le rá agus a dteach.

Back to Top

Cumarsáid

Díríonn an taifeadadh fuaime ar stair áitiúil agus náisiúnta agus cloistear saintéarmaíocht ann a bhaineann le córas na dtiarnaí talún agus córas polaitiúil na Breataine.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le
stair áitiúil an Spidéil agus córas na dtiarnaí talún a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Cuirfear le feasacht an fhoghlaimeora faoi stair an Spidéil agus daoine mór le rá a chónaigh ann.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/8001

Muiriseachaí An Spidéil - Agallamh leis an staraí Seán Ó Neachtaintest

Leibhéal Foghlaimeora

C1

Back to Top

Cur síos

Tá an t-aonad seo bunaithe ar agallamh raidió ina labhraíonn Áine Ní Chuirreáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta lena comhghleacaí Áine Ní Bhreisleáin faoi chuairt Uachtarán na hÉireann Micheál D. Ó hUiginn ar Shasana.

Back to Top

Ábhar

Agallamh dírithe ar chuairt Uachtarán na hÉireann Micheál D. Ó hUiginn ar Shasana.

Back to Top

Cumarsáid

Cloistear teanga sa taifeadadh fuaime a bhaineann le cúrsaí taidhleoireachta agus na caidrimh stairiúla idir Éire agus an Bhreatain.

Back to Top

Cognaíocht

Tabharfaidh an teideal agus an achoimre leid mhaith don fhoghlaimeoir faoi ábhar an aonaid. De réir mar a oibríonn siad tríd an taifeadadh cloisfidh siad stór focal nua agus cuirfidh luas an agallaimh, an blas agus fuaimniú na gcainteoirí dúshlán rompu.

Back to Top

Cumais

Beidh foghlaimeoirí in ann: (i) stór focal a bhaineann le
cúrsaí taidhleoireachta agus caidreamh idirnáisiúnta a úsáid; (ii) páirt a ghlacadh i gcomhráite faoin ábhar seo nó iad a thuiscint níos fearr.

Back to Top

Pobal

Cuirfear le feasacht an fhoghlaimeora faoin tslí ar caitheadh le hUachtarán na hÉireann le linn na cuairte stáit a thug sé ar Shasana agus faoi roinnt de na himeachtaí suntasacha a bhí mar chuid den chuairt.

Back to Top

Téigh chuig an aonad: https://clilstore.eu/cs/7998

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein..