A little about my own teaching

the European Label for Innovative Projects in Language Teaching and Learning

The project for which I was awarded
"The European Label for Innovative Projects in Language Teaching and Learning".
The Web Page Task


On of the projects I have been working with  is called "The Virtual Class Project". In the project I combine distance learning with traditional teaching with a dash of Computer Assisted Language Learning. Full description of the project (in Adobe Acrobat format) The Adobe Acrobat Reader is needed to open the file. If it is not already on your compuer you can get the Windows Reader here (probably the fastest solution) or download directly from ADOBE.

Together with a colleague Michael Svendsen Pedersen I wrote a book on language teaching and information technologies called "Hvad venter vi på?" ( What are we waiting for?) the book can be downloaded here, but it is in Danish, sorry! 


Jeg vil på denne side lave plads til at fortælle om min egen brug af IT til fremmedsprogsundervisning. Jeg har oprettet siden den 23. februar 98.

Påbygning af gymnasial kompetance gennem fjernundervisning og virtuelle klasser. Læs om dette projekt her (.pdf dokument Adobe acrobat).

Jeg eksperimenterede  i februar 2000 med ideer til en kombination af "fjernundervisning" og klasseundervisning. Jeg havde en lille klasse i valgfag med blot 12-13 elever. Besøg klassens hjemside som skulle tjene som ramme omkring den virtuelle klasse og den enkelte elevs portfolio: http://www.languages.dk/students/valgfag 

Jeg vil i første omgang lave et link til min lokale undervisningsplan i to eksemplarer: En til elevbrug og en til lærerbrug. Jeg håber at man af planen kan se de helhedsorienterede elementer hvor jeg søger at inddrage andre fag på en naturlig måde i undervisningen.

 

Retur til The Language Plaza

Hit Counter visitors since april 29th 1999  Last update: 21 Dec 2010